Business

ซีอีโอกล่าวว่าการระบาดใหญ่ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนไปสู่โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น

โควิด “เร่งวิถีแห่งความยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม…

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button