Health

รมว.พาณิชย์ เตรียมสอบปากคำ ส่งออกถุงมือแพทย์ใช้แล้วไปสหรัฐฯ

คณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จะประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลบ่ายวันนี้ (วันพุธ) เพื่อเริ่มการสอบสวนข้อกล่าวหา ซึ่งรายงานในรายงานของ CNN ฉบับล่าสุดว่า มีการส่งออกถุงมือแพทย์ใช้แล้วหลายสิบล้านชิ้นไปยัง สหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย (TRGMA) กล่าวว่า การกระทำที่รายงานโดย CNN ได้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของผู้ผลิตถุงมือยางไทยในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก วีรสิทธิ์เรียกร้องให้รัฐบาลจับผู้กระทำผิดที่แท้จริงและจับตาดูผู้ผลิตรายใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด แทนที่จะควบคุมอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตที่มีมายาวนาน นอกจากนี้ เขายังแนะนำให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศตรวจสอบกับ TRGMA ซึ่งมีรายชื่อซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือครบถ้วน จุรินทร์ กล่าวเมื่อวานนี้ว่า เขาต้องการให้มีการสอบสวนข้อบ่งชี้ใดๆ ว่านักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาถุงมือแพทย์ที่ใช้แล้วหรือต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อทำการสอบสวนอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะได้ข้อสรุปใดๆ แต่เขาหวังว่าการสอบสวนจะช่วยฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของถุงมือไทย ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกถุงมือยางของไทยไปสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีมูลค่า 1 เหรียญสหรัฐฯ 09 พันล้าน เพิ่มขึ้นจาก .96% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การส่งออกไปยังทุกตลาดตลอดทั้งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปีที่แล้ว จากข้อมูลของตำรวจไทย กรณีถุงมือยางทางการแพทย์ที่เป็นการฉ้อโกง ปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับถุงมือที่ใช้แล้วที่ล้างและบรรจุใหม่ ถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐานนำเข้าจากประเทศจีน และถุงมือที่บรรจุใหม่หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button