Health

พัทยา มิวสิค เฟสติวัล ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ให้ทันการเปิดประเทศอีกครั้ง

เทศกาลดนตรีพัทยาปีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ตรงกับที่ประเทศไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัทยา และเทศบาลเมืองพัทยา ได้ประกาศมาตรการสำหรับเทศกาลดนตรีในปีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนในสองโด๊ส และต้องทำการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วก่อนเข้ารับการรักษา เทศกาลจะจัดขึ้นที่หาดพัทยาในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายนที่หาดจอมเทียนในเดือนพฤศจิกายน 12 ที่หาดนวลบนเกาะล้านในเดือนพฤศจิกายน 13 ที่ลานโพธิ์ในเดือนพฤศจิกายน 19th และ และบนหาดพัทยาอีกครั้งในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม สำหรับงานแรก เทศบาลเมืองพัทยา จะปิดการจราจรบริเวณหาดพัทยา เวลา 16.00 น. ถึง 01.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button