News

เขาใหญ่วังน้ำเขียวจับมือราชภัฏฯผลักดันทท.

เขาใหญ่ วังน้ำเขียว จับมือราชภัฏฯผลักดันการทท.ชุมชนเปิดลานกางเต็นท์คลองปลากั้งเที่ยวป่าส่องสัตว์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ. 4 (คลองปลากั้ง)ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์กระทิงมัคคุเทศก์-คลองปลากั้ง ร่วมกับชุมชน เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นอนกางเต็นท์ชมธรรมชาติ พร้อมโชว์น้ำสมุนไพรที่ปลูกในชุมชนซึ่ง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์สุทธิเทพ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า ในส่วนของสถาบันยินดีให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของชุมชน เพราะได้ทำโครงการ U2T มหาลัยสู่ตำบล มุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนหาแนวทาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเสริมสร้างทักษะและหาตลาด พร้อมเตรียมบูรณาการการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เสริมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้างเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวประสบเหตุ บริเวณทางขึ้นเขาใหญ่โดยนายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดำเนินการจัดสร้างเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีนักท่องเที่ยวประสบเหตุต่างๆบริเวณเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรี เนื่องจากในบริเวณเส้นทางดังกล่าวซึ่งมีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตรมีข้อจำกัดด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงจึงได้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นเสาสัญญาณสำหรับขอความช่วยเหลือ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบเหตุ พบช้างป่า/รถเสีย /อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยมีการติดตั้งเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือไว้จำนวน 10 จุด เมื่อนักท่องเที่ยวประสบเหตุ ให้กดปุ่มขอความช่วยเหลือค้างไว้ 5 วินาที ตรวจสอบสถานะไฟขอความช่วยเหลือกะพริบ สัญญาณจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมที่ส่วนกลาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็จะแจ้งทางวิทยุสื่อสารของทางราชการ ไปยังหน่วยพิทักษ์ฯที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือตามสัญญาณที่ร้องขอนายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ” ตามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งเสาสัญญาณขอความช่วยเหลือสำหรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ยังไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ดีระบบการทำงานของสัญญาณขอความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เปิดให้ท่องเที่ยวขึ้นลงเส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ระหว่างเวลา 06.00 -18.00 น. เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่าซึ่งอาศัยอยู่บนเขาใหญ่ในปีงบประมาณพศ. ที่ผ่านมา มีสถิตินักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นจำนวน 1,147,412 คน ถือเป็นสถิตินักท่องเที่ยวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วจำนวน 157,662 คน ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเข้มงวดตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดไว้ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook :https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter :https://twitter.com/innnewsYoutube :https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok :https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button