Health

Danielle McCann ยืนยันว่าเธอได้เตือน CHSLD เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่

ในประเด็นร้อนที่ระบุว่าควิเบกเตือน CHSLD เกี่ยวกับ COVID-19 เพียงพอหรือไม่ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเธอยกธงแดง ผู้เขียนบทความ: Philip Authier • Montreal Gazette วันที่ตีพิมพ์: 24 พ.ย. 2564 • 2 ชั่วโมงที่แล้ว • อ่าน 4 นาที

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button