Business

บีโอไอไทยอนุมัติโครงการเทคโนโลยีชีวภาพมูลค่า 2.4 พันล้านบาท (78 ล้านดอลลาร์)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย (บีโอไอ) กล่าวว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง มูลค่าการลงทุนรวม 2.4 พันล้านบาท (ประมาณ 78 ล้านเหรียญสหรัฐ) สะท้อนความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในและต่างประเทศ ในภาคเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ “โครงการใหม่และน่าตื่นเต้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนในศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย” นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตต์ เลขาธิการ BOI “การเพิ่มฐานการเกษตรที่แข็งแกร่งและความหลากหลายทางชีวภาพของเรา ตอนนี้ประเทศไทยยังมีกลุ่มนักวิจัยที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งช่วยให้เราก้าวไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูง” นางดวงใจ อัศวจินตจิต เลขาธิการ BOI Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd. ผู้ผลิตกรดอะมิโนสำหรับเภสัชภัณฑ์ในเครือบริษัท Kirin Holdings ของญี่ปุ่น ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิต Human Milk Oligosaccharide (HMO) ซึ่งเป็นพรีไบโอติกและส่วนประกอบสำคัญในนมผงสำหรับทารกและผู้ใหญ่ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน บริษัทญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยองทางตะวันออกของประเทศไทย คาดว่าการผลิต HMO จะเริ่มต้นในปี ส่วนใหญ่เพื่อการส่งออก Genepeutic Bio Co., Ltd. บริษัทที่ก่อตั้งโดยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพฯ และนักลงทุนในท้องถิ่น ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก (ALL) บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ใกล้กับเมืองหลวงของประเทศ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาขั้นสูงของ CAR T Cell (ATMP) Fruita Biomed Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Thailand's Fruita Natural Co., Ltd. ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการผลิต PHA (Polyhydroxyalkanoate) bioplastic และ PHA bioplastic compound ที่พัฒนาจากขยะอินทรีย์ บริษัทจะใช้พลาสติกชีวภาพ PHA เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์เช่นกัน Baiya Phytopharm, Co, Ltd. สตาร์ทอัพไทยที่เชื่อมโยงกับ CU Innovation Hub ศูนย์บ่มเพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาและผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีนจากพืชและโปรตีนบำบัด โดยใช้โมเลกุล เทคโนโลยีการทำฟาร์ม ภาคเทคโนโลยีชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่เรียกว่า BCG model (Bio, Circular and Green Economy) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการเป็นผู้นำการฟื้นตัวหลังโควิด 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button