News

สตูลผวา!โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราระบาดอื้อ

โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ระบาดหนักในสตูลกินพื้นที่ 20,000 ไร่แล้ว ชาวเกษตรกรสวนยางผวาเชื้อรา รุกลาม !! หวั่นต้นในสวนตายผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กำลังได้รับความเดือดร้อนจาก โรคใบร่วง ชนิดใหม่ในยางพารา ใบของยางพาราจะเป็นกลมๆเล็กๆขาว เต็มใบ เหมือนใบยางจะด่าง และร่วงจากต้น ทำให้ต้นยางพารา เหมือนจะพลัดใบ แต่!!ความจริงแล้วยังไม่ถึงฤดูการผลัดใบยาง แต่เป็นการติดแพร่ระบาดโรคใบร่วง ชนิดใหม่ในยางพาราด้านนางสาวซอลีฮะ นุ้ยดำ อายุ ปี มีสวนยางพารา 16 ไร่ กล่าวว่า ตอนนี้สวนยางพาราตนเองกำลังรับผลกระทบจากโรคระบาด โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ทำให้สวนตนเอง ติดโรคระบาด ยางพาราโดนโรคตั้งแต่สวนยางพาราที่โดน มียางอายุ 4 ปี ยางอายุ 15 ปี และ ยางอายุ 25 ปี โดนโรคนี้ติดใบร่วงหล่นจากต้นลงพื้นที่ดิน ชาวบ้านเลยเรียกว่า โควิดในยาง โดยเกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยการฟุ้งกระจายในอากาศอาการของโรคปรากฏบนใบยางแก่ ลักษณะเป็นแผลกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนใหญ่มากกว่า 0.5 เซนติเมตร ช่วงเริ่มแรกบนผิวใบเป็นรอยสีเหลืองค่อนข้างกลม (chlorosis) และต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง (necrosis) เป็น แผลกลมสีสนิมซีด อาจพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล ตอมาใบจะร่วง และน้ำยางพาราจะไม่ค่อยออก ส่งผลกระทบการทำมาหากินในขณะนี้นายสมพล ศรีถกล ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า แต่วันนี้พบว่าจังหวัดสตูล เองก็มีการแพร่ระบาดหนัก ตอนนี้ได้สำรวจแล้ว สวนยางพาราโดนโรคระบาดนี้ 20,000 ไร่ (ในภาพรวมทั้งจังหวัด 7 อำเภอ ) เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันคือร้อนชื้นและฝนตกชุก อนึงเป็นได้ว่า เกิดโรคใบร่วงชนิดนี้เป็นเชื้อ Colletotrichum sp. จากนั้นต้นยางพาราเข้าสู่การผลัดใบตามฤดูกาล โรคจึงคลี่คลายไปกับใบที่ร่วงหล่น และมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ส่วนต้นยางพาราจะไม่ตาย แต่!!ทำให้ส่งผลกระทบด้านน้ำยางพาราไม่ค่อยออกผลิต เมื่อเกิดใบร่วง หล่น ออกใบใหม่ก็จะร่วงอีก ในส่วนของ กยท. ได้เร่งออกคำแนะนำ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางการป้องกันและกำจัดโรค การเก็บใบที่ร่วงทำลาย สาธิตและสนับสนุนปัจจัยในการป้องกันกำจัดโรคในพื้นที่ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook :https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter :https://twitter.com/innnewsYoutube :https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok :https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button