Health

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเรียกร้องให้ห้ามใช้หน้ากากแบบวาล์ว 'เห็นแก่ตัว' ในสถานกักกันฮ่องกง

เผยแพร่เมื่อ: 08:00 น. 24 พ.ย. 2564 อัปเดตเมื่อ: 12:44 น. 24 พ.ย. 2564

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button