Health

รองผบ.ซีไอเอพบนายกฯ พล.อ.ประวิทย์ และประธานสภาความมั่นคง

เดวิด โคเฮน รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ (CIA) ให้สัมภาษณ์แบบปิด 45 กับนายกรัฐมนตรีไทย ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ ณ ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ การอภิปรายครอบคลุมตั้งแต่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคและการทหารและความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ไปจนถึงสถานการณ์ในและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับเมียนมาร์ รองผู้อำนวยการซีไอเอยังรับรองด้วยว่าสหรัฐฯ สนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะประธานการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) สำหรับ และความเข้าใจของสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ในประเทศไทย โคเฮนยังได้จัดประชุมแยกต่างหากกับพลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงในประเทศไทยและภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียน นอกจากนี้ เขายังได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งรับผิดชอบโดยรวมด้านความมั่นคงของชาติในประเทศไทย พล.อ.สุพจน์ บอกกับสื่อไทยในเวลาต่อมาว่า การพบปะกับรองหัวหน้า CIA เป็นเหตุการณ์ปกติ เช่นเดียวกับการเยี่ยมเยียนกันของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของไทยและสหรัฐฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button