Health

ลมหายใจสุดท้ายของปางช้าง

Home Away : Colin Penberthy เป็นเวลากว่า 21 ปีแล้วที่ Colin Penberthy ลาออกจากงานที่ BBC ในลอนดอนและเดินทางไปเชียงใหม่ ประเทศไทย เขากล่าวว่าอาจเป็นปีที่ดีที่สุด 21 ในชีวิตของเขาจนถึงตอนนี้ ปัจจุบันเขาทำงานอยู่ที่ปางช้างชื่อดังที่เรียกว่า 'แม่สา' โคลินเผยสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่ในปางช้างและยอมรับว่าอนาคตของ 70 ช้างที่นั่นอาศัยนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นอย่างมาก มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง ธนาคารกรุงเทพ : 531-0–7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button