Business

โควต้าของห้างสรรพสินค้าใช้ไม่ได้ กล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ

กัวลาลัมเปอร์: ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการบังคับใช้โควตาสำหรับธุรกิจที่ Bumiputera เป็นเจ้าของ ณ ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์จะไม่สามารถยกระดับชุมชนได้ © New Straits Times Press (M) Bhd…

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button