Food

Foodpanda ฮ่องกงและผู้ให้บริการจัดส่งบรรลุข้อตกลงแพคเกจค่าจ้าง ยุติข้อพิพาทแรงงานที่จุดชนวนให้เกิดการหยุดงานประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์

เผยแพร่เมื่อ: 01:11 น. 19 พ.ย. 2564 อัปเดตเมื่อ: 08:11 น. 19 พ.ย. 2564

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button