News

สภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลเงินกู้5แสนล้าน

สภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลบริหารจัดการเงินกู้จำนวน 5 แสนล้าน แก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. เริ่มจากเปิดโอกาสให้สมาชิกหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา รวมถึงกระทู้ถามทั่วไป อาทิ เรื่องความคืบหน้าและการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายยางกั้นแม่น้ำเลยเพื่อกักเก็บน้ำเรื่องขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเงินกู้จำนวน 5 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มเติม เรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมอย่างเป็นมาตรฐานภายใต้ระบบคุ้มครองเด็กและความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กนอกจากนี้ พิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่องขอให้สร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงคราม บ้านนาดินจี่ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และบ้านโคกคำไหลตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เรื่องการขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เรื่องการปรับปรุงและขยายพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดยะลา เรื่องการลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเรื่องขอทราบผลดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Single Emergency Number) ทั้ง 10 ศูนย์ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook :https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter :https://twitter.com/innnewsYoutube :https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok :https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button