Health

ปชช.ขออย่าให้หมดหวังแม้สภาไม่รับร่าง 'รธน.'

เลขาธิการขบวนการก้าวหน้า การกลับชาติมาเกิดของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันสิ้นอายุขัย รศ. ศ.ดร.ปิยะบุตร แสงกนกกุล วอนปชช.อย่าสิ้นหวัง หลังรัฐสภาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ (วันพุธ) ปิยะบุตร ผู้สนับสนุนร่างและผู้สนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นงานที่ยากเย็นแสนเข็ญ เขาหวังว่า ส.ส.ฝ่ายค้านที่ลงคะแนนเห็นชอบ ร่างนี้จะรวมประเด็นกฎบัตรไว้ในเวทีนโยบายของพรรคเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป เขาเรียกร้องให้คนที่คิดปฏิรูปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงและอย่าสิ้นหวังว่าวันหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะได้รับการแก้ไข อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่มีการประกาศใช้ 1997 รัฐธรรมนูญ เรียกอีกอย่างว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว มีเพียงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนเกี่ยวกับป่าชุมชนเพียงฉบับเดียวก็ผ่านแล้ว รัฐสภาและกลายเป็นกฎหมาย ความพยายามทั้งหมดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ริเริ่มโดยประชาชนตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎบัตร ได้ถูกขัดขวางและล้มเหลวในการผ่านการอ่านครั้งแรกในรัฐสภา ปิยบุตรกล่าว ผู้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญคนสำคัญอีกคนคือ ปริท “อิติม” วัชรสินธุ ยอมรับว่าผิดหวังที่ ส.ส. และ ส.ว. ของรัฐบาลปฏิเสธร่างแก้ไข เขายืนยันว่าร่างของกลุ่มนักปฏิรูปไม่ได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงใดๆ ต่อระบบการเมืองในปัจจุบัน และจะไม่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองเสียเปรียบ แต่กลับพยายามสร้างระบบการเมืองที่เสรีและยุติธรรม และให้อำนาจประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองด้วยเจตจำนงเสรีของตนเอง เขากล่าวเสริม เขาขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งที่ลงคะแนนสนับสนุนร่างแก้ไขกฎบัตร นางปิตา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน เรียกร้องให้รัฐสภาปฏิเสธความพยายามอีกครั้งในการ “ปิดประตู” หากมีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ปิตา ลิ้มเจริญรัตน์ และสมาชิกพรรค Move Forward Party เมื่อเดือนพฤศจิกายน 17 เขากล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังที่ “โอกาสทอง” ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองของไทยซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้ว ได้สูญเสียไป โดยเสริมว่าสำหรับพรรค Move Forward นี่ไม่ใช่การสูญเปล่าโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการแก้ไขกฎบัตร ประเด็นนี้จะได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Pita กล่าวว่าพรรคจะนำไฮไลท์ของร่างกฎบัตรมาใช้ในเวทีนโยบายสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป และเขาคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่มีแนวคิดปฏิรูป 249 ส.ส. และ 224 วุฒิสมาชิกลงมติไม่รับร่าง ขณะที่ 203 ส.ส. และวุฒิสมาชิก 3 คนโหวตสนับสนุน งดออกเสียง ส.ส. 3 คน และ ส.ว. 3 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button