News

ปธ.วิปรัฐบาลยันให้อิสระส.ส.โหวตแก้รธน.

ประธานวิปรัฐบาลยันไม่บังคับ ส.ส.โหวต ชี้ งดออกเสียงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ว่าวันนี้ในฐานะวิปรัฐบาล ได้นำมติของวิปพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้มีการปรึกษาหารือถึงข้อดี ข้อเสีย ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาคประชาชนมาแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้ ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งทางวิปรัฐบาลมองว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนนั้น มีหลายมาตราเป็นเรื่องดีแต่ก็มีหลายมาตราที่แหลมคมและอาจมีปัญหาในชั้นรับหลักการ เพราะหากรับหลักการไปแล้ว จะไม่สามารถไปแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการ อย่างเช่นเรื่องบัตรการเลือกตั้งที่เสนอมาเป็นบัตรใบเดียว ดังนั้น ทางวิปรัฐบาลจึงมีแนวคิดว่า หากภาคประชาชนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมัดรวมมาแบบนี้อาจรับหลักการไม่ได้ จึงมีความเห็นว่า ไม่น่าจะรับหลักการสำหรับการลงมตินั้น ทางพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ความเห็นมาว่า ให้ความอิสระกับ ส.ส.ทุกคนในการลงมติและให้รับฟังความเห็นของวิปรัฐบาล โดยการลงมติจะเป็นการงดออกเสียงหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ส.ส.ส่วนที่มีข้อกังวลว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจะเพิ่มอุณหภูมิทางการเมือง นายนิโรธ กล่าวว่า คงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นการเสนอกฎหมายปกติ ซึ่งหากทางภาคประชาชนต้องการที่จะเสนอในประเด็นใด ก็ควรแยกร่างออกมา ไม่คงรมัดรวม เพื่อทำให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาตัดสินใจง่ายขึ้น ทั้งนี้ ไม่สามารถเสนอได้ในสมัยประชุมนี้ได้ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter : https://twitter.com/innnewsYoutube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button