Health

รัฐสภาแตกเพราะสนับสนุนร่าง 'รธน.'

รัฐสภาไทยมีการแบ่งแยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน โดยสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลคัดค้าน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไปข้างหน้าด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดคือการเสนอให้ล้มเลิกวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนระบบรัฐสภาที่มีสภาเดียว พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภามาช้านาน ระบุว่า มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่นำระบบดังกล่าวมาใช้ โดยกล่าวว่าผู้สนับสนุนร่างนี้ดูเหมือนจะชอบมอบอำนาจสากลให้กับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องให้วุฒิสภาตรวจสอบ เขาอธิบายว่าสมาชิกวุฒิสภาคนปัจจุบันไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ได้รับเลือกจากกลุ่มอาชีพในประเทศภายใต้การเลือกตั้ง “ที่แตกต่างกัน” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนภูมิ นโยบายของพรรคไทยพัฒนา กล่าวว่า ส.ส. จะลงคะแนนคัดค้านร่างนี้ โดยอ้างว่ากฎบัตรฉบับปัจจุบันได้รับการอนุมัติจาก 16 ล้านคนในการลงประชามติ วีรกร กัมประกอบ ส.ส.พลังประชารัฐที่สนับสนุนรัฐบาล กล่าวว่า ตนเองเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญที่เสนอ แต่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎบัตรในแง่มุมอื่นๆ เช่น ระบบรัฐสภาที่มีสภาเดียว นอกจากนี้ เขายังตั้งคำถามถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านในการสนับสนุนร่างนี้ แต่รับรองระบบการเลือกตั้งแบบ 2 บัตรลงคะแนน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเมื่อนานมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ส.ส.ธีรัชชัย พันธุ์ธรรม ส.ส. โต้เถียงว่า ส.ว. ไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่ไทยเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญใน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแทนของอำนาจที่เป็นอยู่และอยู่เหนือการพิจารณาของสาธารณชน ขณะที่ปิยะบุตร แสงกนกกุล ผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญคนสำคัญกำลังปราศรัยต่อรัฐสภาเพื่อป้องกันกฎหมายที่เสนอ ส.ว.กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ได้แทรกแซงโดยกล่าวว่าไม่ควรอนุญาตให้อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภา โดยตราหน้าเขาว่าเนรคุณต่อสภา มาตุภูมิ ข้อกล่าวหาของ ส.ว. ทำให้เกิดการประท้วงจากณัฐชา บุญชัยสวัสดิ์ ซึ่งมาจากพรรค Move Forward ซึ่งโต้แย้งว่า ส.ว.ไม่ได้อธิบายสิ่งที่ปิยะบุตรพูดผิด รังสิมันต์ โรม ส.ส. เดินหน้าอีกคนหนึ่งประท้วงและขอให้พรเพชร วิชิตชลชัย ซึ่งเป็นประธานการประชุมรัฐสภา สั่งให้วุฒิสมาชิกกิตติศักดิ์ถอนข้อกล่าวหาซึ่งเขาทำ ปิยะบุตรกล่าวในเวลาต่อมาว่า เขาไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองต่อ กิตติศักดิ์ และเสริมว่า เขาหวังว่าผู้ที่ดูการอภิปรายจะสามารถตัดสินความประพฤติของ ส.ว. ได้ด้วยตนเอง รัฐสภามีกำหนดจะลงคะแนนเสียงร่างในวันพรุ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button