News

เกษตรบัวใหญ่จัดงานสัปดาห์ขายข้าวสารราคาถูก

เกษตรบัวใหญ่ โคราช จัดงานสัปดาห์ขายข้าวสารราคาถูก เปิดพื้นที่ช่วยเหลือชาวนา แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ชาวนาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่างเร่งขนย้ายข้าวสารวางในจุดจำหน่ายข้าวที่ทางสำนักงานเกษตรได้จัดไว้ให้ในโครงการ “สัปดาห์ข้าวสารราคาถูก” เพื่อจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรโดยตรง ในราคาถูกและเหมาะสมกับราคาที่เกษตรกรและผู้ซื้อยอมรับได้โดยนายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรอำเภอบัวใหญ่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ข้าวเปลือกราคาตกต่ำ และมีปริมาณข้าวเปลือกชุดใหม่ออกสู่ตลาดในระยะเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ชาวนาประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ จากการกดราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลาง จึงมีแนวคิดจัดโครงการสัปดาห์ข้าวสารราคาถูกขึ้น ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกรในอำเภอบัวใหญ่ ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และเปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรให้ผู้บริโภคมั่นใจ ว่า เป็นข้าวสารจากเกษตรกรผู้ปลูกเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ผู้บริโภคซื้อข้าวสารได้ถูกกว่าราคาท้องตลาดซึ่งมั่นใจว่า ตลาดเกษตรกรค้าข้าวสารที่จัดทำขึ้น จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรได้อย่างมาก เพราะเกษตรกรจะนำข้าวสารชนิดต่างๆ มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิ จำหน่ายกิโลกรัมละ 30 บาท , ข้าวหอมมะลิ ปี 2563/2564 กิโลกรัมละ 25 บาท ทั้งยังมีข้าวเหนียว ข้าวหอมนิล ข้าว 3 สี ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ และยังมีข้าวอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนผู้รักสุขภาพอีกด้วย หากสนใจข้าวสารจากเกษตรโดยตรง สามารถสอบถามได้ที่ “กลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบัวสะอาด” หมายเลขโทรศัพท์ 080-551-ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook :https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter :https://twitter.com/innnewsYoutube :https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok :https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button