Health

จีดีพีไทยไตรมาส 3 หดตัว 0.3% คาดขยายตัว 1.2% ทั้งปี – NESDC

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) หดตัว 0.3% ในช่วงไตรมาสที่สาม เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 0.1% ในช่วงไตรมาสที่สองและ 7.6% ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการรัดเข็มขัดโดยผู้บริโภคอันเนื่องมาจาก นายดนุชา พิชยานันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้น สำหรับไตรมาสที่สามของปีนี้ การบริโภคของภาคเอกชนหดตัว 3.2% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.5% ในภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.6% ขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัว 6% มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 15.7% ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น .8% การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 3.6% ของ GDP อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.7% อย่างไรก็ตาม ดานูชามองโลกในแง่ดีโดยคาดว่าอัตราการเติบโตของประเทศไทยตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 1.2% ในขณะที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% เทียบกับ GDP โดยมีอัตราเงินเฟ้อ 1.2% ตลอดทั้งปี สำหรับปีหน้า NESDC คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5-4.5% หรือเฉลี่ย 4% เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ช้า การส่งออกขยายตัว การเบิกจ่ายงบประมาณ และอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว การบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว 4.3% และ 4.2% ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.9% ในมูลค่า โดยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 0.9-1.9%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button