News

น้ำท่วมชุมพรคลี่คลายแล้ว ชาวบ้านหวั่นน้ำป่าไหลซ้ำอีก

น้ำท่วมชุมพรคลี่คลายแล้ว ชาวบ้านหวั่นน้ำป่าไหลซ้ำอีกปลัดมท.บินด่วนชุมพรติดตามสถานการณ์อุทกภัย บอกนายกฯห่วงใยประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ที่ว่าการอ.สวี จ.ชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ตนเองพร้อมด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย รวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางที่รถไม่สามารถสัญจรผ่านทั้งขาขึ้นและขาล่องภาคใต้ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำของประเทศคือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำฝน และน้ำบนฝั่งโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและบริหารสถานการณ์น้ำ (Warroom) ภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต สุราษฎร์ธานีเพื่อบูรณาการติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และสามารถส่งข่าว กระจายข่าวให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนสำหรับการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ได้สั่งการให้ทางจังหวัดชุมพร ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้ง ปภ. ท้องถิ่น กองทัพบก รวมทั้งอาสาสมัครมวลชนต่าง ๆ เข้ามาช่วยดูแลควบคู่กับการเข้าไปฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปกติสุขในเวลาอันรวดเร็วติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook :https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter :https://twitter.com/innnewsYoutube :https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok :https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button