News

“อธิรัฐ”เผยนายกฯห่วงลอยกระทงสั่งออกมาตรการดูแล

“อธิรัฐ” เผย นายกฯห่วงลอยกระทงสั่งออกมาตรการเข้มดูแล มอบกรมเจ้าท่ากำหนดแผนคุมปลอดภัย พร้อมเปิดสายด่วนแจ้งเหตุทางน้ำ 1199นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มีความห่วงใยถึงการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง 2564 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแลและเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทงในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในทุกพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและเรียบร้อยโดยยึดตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 COVID-Free Setting /Universal Prevention และ DMHTT ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่ากำหนดแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันลอยกระทง 2564 ดังนี้1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในคืนวันลอยกระทง2. กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2.1 ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. ด้านทิศเหนือ สะพานพระราม๗ และด้านทิศใต้ สะพานพระราม๙2.2 ห้ามเรือกลเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือลากจูงหรือเรือลำเลียงเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม3. ท่าเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือดำเนินการดังนี้ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะท่าเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ให้ชัดเจน ต้องมีพวงชูชีพ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและทางเดินขึ้น-ลงให้เพียงพอ พร้อมจัดที่กั้นทางเดินให้มีความสะดวกและปลอดภัย4. ให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือต้องตรวจสอบสภาพเรือให้มีความพร้อม รวมทั้งอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพเครื่องมือดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา5. ให้กวดขันและเข้มงวดผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ และผู้ประกอบการท่าเรือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 COVID-Free Setting /Universal Prevention และ DMHTT อย่างเคร่งครัด6. ประชาสัมพันธ์ พร้อมขอความร่วมมือสูงสุดจากผู้โดยสารในการปฏิบัติดังนี้6.1 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน6.2 ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือทุกครั้งที่ขึ้น -ลงเรือ6.3 ยืนหรือนั่งในบริเวณที่กำหนด โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน6.4 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของนายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานของผู้ประกอบการเรือซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัย7. เปิดโทรศัพท์สายด่วนรับแจ้งเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางน้ำ หรือต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ 02-639-, 02-233-1311-8 ต่อ 353 หรือที่สายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมงติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook :https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter :https://twitter.com/innnewsYoutube :https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok :https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button