Food

ฮ่องกง 'หนังสือเดินทางวัคซีน' เป็นไปได้ในอนาคต แต่เมืองก่อนจะเพิ่มโรงภาพยนตร์, ศูนย์ออกกำลังกายในรายการของสถานที่ที่ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน

เผยแพร่เมื่อ: 16:19 น. 13 พ.ย. 2564 ปรับปรุงเมื่อ: 23:17 น. 13 พ.ย. 2564

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button