Health

การหลอกลวง Bitcoin: รัฐมนตรีกรณาฏกะ K Sudhakar ติเตียนรัฐสภากล่าวว่า 'รัฐบาลไม่มีอะไรต้องปิดบัง'

K Sudhakar รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวของกรณาฏกะเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนประณามสภาคองเกรสเรื่องหลอกลวง bitcoin ที่ถูกกล่าวหา เขากล่าวว่า “รัฐบาลนี้ไม่มีอะไรต้องปิดบังในตอนนี้ ทีมสืบสวนได้แบ่งปันข้อมูลทั้งหมดกับ Interpol, ED และ CBI”

  • หน้าแรก
  • การตลาด
  • งาน (ธุรกิจ)
  • สุขภาพ
  • อาหาร
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button