News

พิจิตรโอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 897 ล้าน

ธ.ก.ส.พิจิตรโอนเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 897 ล้าน ถึงมือชาวนาเมืองชาละวันแล้วนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมต.เกษตรฯ , นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรปละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีดีเดย์จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี /65 ที่ธนาคาร ธกส. สาขาพิจิตร โดยมี นางสุทธินันท์ พิริยะกฤต ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.พิจิตร , นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดย ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ตามเกณฑ์ราคาที่กำหนดโดยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วเมื่อวานนี้ (9 พ.ย.64) มีเกษตรกรชาวพิจิตรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างงวดแรก จำนวน 34,832 คน เป็นเงิน 897,603,233.99 บาท ส่งผลให้วันนี้บรรยากาศบริเวณหน้า ธกส.พิจิตร คึกคักไปด้วยชาวนาที่แห่กันมาถอนเงินเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรคึกคักตามไปด้วยนายกษาปณ์ กล่าวว่า เงินที่โอนเข้าบัญชีเกษตรกรในครั้งนี้จะไม่มีการดูดเงินออกจากบัญชีเพื่อมาชำระหนี้แต่อย่างใด เกษตรกรสามารถถอนเงินออกไปได้เต็มจำนวน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะรักษาเครดิตของตนเมื่อได้เงินแล้วก็จะนำมาชำระหนี้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งเมื่อถึงฤดูการทำนาในรอบต่อไปแล้วต้องการใช้เงินก็สามารถมาหยิบยืมเงินจาก ธกส.ได้ตามวงเงินกู้ที่ทำไว้ ส่วนถ้าใครติดขัดหรือมีปัญหาด้านเศรษฐกิจการเงิน ธกส.ก็มีมาตรการผ่อนปรนและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องยืนยันไม่เอาเปรียบ ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรแน่นอนติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter : https://twitter.com/innnewsYoutube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button