Business

ธนาคารโลกปรับลดแนวโน้มการเติบโตของ GDP ของไทยเหลือ 1% ในปี 2564

ธนาคารโลกกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะเติบโต 1% ในปีนี้ ลดลงจาก 2.2% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกรกฎาคม โดยได้รับผลกระทบจากกรณี COVID-19 ที่พุ่งสูงขึ้น และการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ล่าช้า ธนาคารโลกได้ปรับลดประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยสำหรับ 2021 เหลือเพียง 1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.2% อันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 นายเกียรติพงษ์ อริยะปรัชญา กล่าว นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำสำนักงานภูมิภาคของธนาคารโลกในประเทศไทย ธปท. ตั้งเป้าเติบโต 0.7% คาดเศรษฐกิจไทยขยายตัว 0.7 และ 3.9% ใน 2021 และ ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการเดือนสิงหาคม ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการแถลงข่าวล่าสุด 29 เดือนกันยายน แม้ว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 จะได้รับผลกระทบจากมาตรการกักกันและการส่งออกที่ชะลอตัว แต่ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายมาตรการกักกันเร็วกว่าที่คาดจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและกระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชนสำหรับ ส่วนที่เหลือของ 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button